ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА …  

I. Предмет 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Палитра 2019" ЕООД, ЕИК 205684134 (наричано за краткост „Организатор“) и Посетителите на уеб-сайта  (наричани за краткост „Посетителите“).


(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. 

II. Данни за титуляра на www.paletteofarts.com: 

Чл. 2. (1) Информация относно:
Наименование: "Палитра 2019" ЕООД
ЕИК: 205684134
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 169
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 169
(2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg 


 

Чл. 3. Сайтът www.palettesofarts.com предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Организатора, както и достъп до публикуваните новини и материали, възможност за резервиране на билет за участие в организираните дейности, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.


III. Интелектуална собственост 

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Организатора и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Организатора.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Организатора не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Организатора, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Организаторът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Организатора върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение. 

IV. Защита на личните данни 

Чл. 6. (1) Организаторът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.
(2) Организаторът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Организаторът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.


 

        За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате уебсайта ни, ние използваме т.нар. "бисквитки" (cookies). Те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви осигурим персонализирано преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.

За да сме убедени, че разбирате защо използваме "бисквитки", сме подготвили тази Политика за бисквитките – от нея ще се информирате какви технологии използваме, какво правят те и какъв избор имате във връзка с употребата им.

         Ако не искате да приемате „бисквитки“ или желаете да изберете по-специфични настройки, в настоящата политика ще намерите повече информация.


 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ


 

          Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки.

          Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

За целите на настоящата политика и максимална яснота, понятието обобщава и други сходни технически механизми, освен HTTP Cookies, чрез които Вашият браузър може да позволява да бъде съхранявана информация локално, като например: Web Storage (Local Storage и Session Storage), Indexed Database API (IndexedDB), Web SQL Database, Local shared objects (Flash Cookies), Web beacons.

 

НИЕ И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ:


 

• Необходими бисквитки (necessary cookies)
Те са необходими, за да може уебсайтът ни да изпълнява своите основни функции. Тоест – уебсайтът ни не би могъл да функционира без тях. Такива бисквитки са например: за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да ползвате пълноценно сайтът и услугите ни..

• Бисквитки за функционалност и ефективност (performance and functionality cookies)
Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например:
• За да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашият уебсайт или използвате нашите услуги;
• За запомняне на потребителски преференции (пр. какви настройки сте избрали, и др.);
• За да можем да Ви препоръчваме услуги и продукти, отговарящи на Вашите предпочитания;
• За събиране на информация за начина, по който посетителите използват уебсайта ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ;
• За временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения;
• За други спомагателни функции.

Ако изтриете тези бисквитки, уебсайта ни ще бъде със силно ограничена функционалност и няма да може да функционира коректно и да Ви предоставя добро качество на услугата.

• Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта
Използваме външна услуга, която също може да създе бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответната услуга и не се контролират от нас. Информацията в нея е анонимизирана. Предназначението е на тази външна услуги е да преброява анонимно статистическа информация за посещаемостта на уебсайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тази външна услуга за преброяване е:
• Google Analytics;

• Бисквитки на трети страни, с рекламни цели
Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към уебсайта ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са:
• Google AdWords;
• Facebook Ads;

• Бисквитки на трети страни - за функционалност
          Някои бисквитки възникват и във връзка с инструменти на трети страни, които сме интегрирали в уебсайта ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Харесай във Facebook” и др.) и Google API (опциите за „Влез с Google профила си“, „Сподели в Google+”, „Виж на картата“ и др.), които могат да създадат бисквитки, за да могат да функционират. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в уебсайта ни.

Ние се стараем третите страни, с които имаме партньорски взаимоотношения, да бъдат надлежно проверени и с доказан авторитет и професионализъм.

          Бисквитки, възникнали при посещаване на уебсайта ни от посетителя чрез клик върху реклама на сайта ни, намираща се във външен сайт на трета страна, не могат да бъдат предварително проконтролирани от потребителя, т.е. те се записват по подразбиране и се четат от уебсайта ни, след като посетителят е дошъл от сайт на трета страна. Бисквитките, функциониращи на този принцип с цел изпълнение на функциите на рекламната ни афилиейт система, не са уникални за посетителя и не биха могли да доведат до идентифициране на лицето.


 

НАСТРОЙКА И ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ


 

Можете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате.

 Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:
• настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
• преглеждане на създадените бисквитки;
• изтриване на създадени бисквитки.
         Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки уебсайтът ни не може да изпълнява основните си функции.


 

          Ползвателите заявяват, че са запознати с настоящите условия за ползване с всяко активно действие от тяхна страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.paletteofarts.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че са съгласни с настоящите условия за ползване.

         С резервирането на билет за участие в организираните събития в сайта, потребителите изрично потвръждават съгласието си да предоставят лични данни на Организатора, включващи имена, електронна поща и телефонен номер.

          Организаторите събират, обработват, използват и съхраняват предоставените им лични данни за изпълнение на услугата – въвеждане и управление на резервацията, последващо изпращане на пожелана информация от страна на ползвателя (снимки или линк към снимки от събитието) и др. Личните данни могат да бъдат използвани още и за предоставяне на информация за новини и промоции, отнасящи се до предлаганите от организаторите продукти и услуги.

          При закупуване на билет за участие в събитие, организирано от Организатора, ползвателите се съгласяват да бъдат заснемани по време на събитието и снимките или клиповете да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели. 

V. Изменение на общите условия 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Организатора по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта. 

VI. Ограничаване на отговорността 

Чл. 8. (1) Организаторът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Организаторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали. 

VII. Други разпоредби 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Организатора при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.


 

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


 

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 22.06.2019 г.


 

Посетителите могат да откажат участие в дейностите при закупен билет, най-малко 24 часа преди началото на събитието, като запазват правото си да използват закупения билет в последващо събитие по техен избор от наличните организирани. Ако Посетител не се яви на събитие без предварително обаждане, не се възстановява заплатената сума за билет, но отново запазва правото си да ползва билета в последващо организирано събитие.

 Цената на билет за 1 посетител е 30 лв. Цената на посетители от 2-ма и повече посетители цена: 25 лв. на човек. 

Цена за декорация на чашка с полимерна глина: между 15 и 25 лв., в зависимост от декорацията.